Kusumagraj Kavita | कुसुमाग्रज कविता


हिमलाट

हिमलाट हिमलाट पहांटे पहा जगावर आली ! मुखिं पिळून मद्यास्तव द्राक्षांचे घोस

क्रांतीचा जयजयकार

क्रांतीचा जयजयकार गर्जा जयजयकार क्रांतीचा गर्जा जयजयकार अन् वज्रांचे छातीवरती घ्या झेलून