नदी – कुसुमाग्रज कविता

नदी – कुसुमाग्रज नदीबाई माय माझी डोंगरात घर लेकरांच्या मायेपोटी येते भूमीवर नदीबाई आई माझी …

पूर्ण वाचा नदी – कुसुमाग्रज कविता

सागर – कुसुमाग्रज कविता

सागर – कुसुमाग्रज कविता आवडतो मज अफाट सागर अथांग पाणी निळे निळ्याजांभळ्या जळात केशर सायंकाळी …

पूर्ण वाचा सागर – कुसुमाग्रज कविता

जालियनवाला बाग – कुसुमाग्रज कविता

जालियनवाला बाग – कुसुमाग्रज कविता रक्ताचे नच ओघळ सुकले अजुनि क्रुसावरचे विरले ना ध्वनि तुझ्या …

पूर्ण वाचा जालियनवाला बाग – कुसुमाग्रज कविता

गाभारा | कुसुमाग्रज कविता  

गाभारा | कुसुमाग्रज कविता दर्शनाला आलात? या.. पण या देवालयात, सध्या देव नाही गाभारा आहे, …

पूर्ण वाचा गाभारा | कुसुमाग्रज कविता  

केव्हातरी मिटण्यासाठीच | कुसुमाग्रज कविता

केव्हातरी मिटण्यासाठीच | कुसुमाग्रज कविता   केव्हातरी मिटण्यासाठीच काळजामधला श्वास असतो वाट केव्हा वैरीण झाली …

पूर्ण वाचा केव्हातरी मिटण्यासाठीच | कुसुमाग्रज कविता

क्रांतीचा जयजयकार

क्रांतीचा जयजयकार गर्जा जयजयकार क्रांतीचा गर्जा जयजयकार अन् वज्रांचे छातीवरती घ्या झेलून प्रहार! खळखळू द्या …

पूर्ण वाचा क्रांतीचा जयजयकार

लिलाव | कुसुमाग्रज कविता

लिलाव | कुसुमाग्रज कविता उभा दारी कर लावुनी कपाळा दीन शेतकरी दावुनी उमाळा, दूत दाराशी …

पूर्ण वाचा लिलाव | कुसुमाग्रज कविता

स्वप्नाची समाप्ति | कुसुमाग्रज कविता

स्वप्नाची समाप्ति | कुसुमाग्रज कविता स्नेहहीन ज्योतीपरी मंद होई शुक्रतारा काळ्या मेघखंडास त्या किनारती निळ्या …

पूर्ण वाचा स्वप्नाची समाप्ति | कुसुमाग्रज कविता

नको ग नको ग आक्रंदे जमीन | कुसुमाग्रज कविता

नको ग नको ग आक्रंदे जमीन | कुसुमाग्रज कविता नको ग नको ग आक्रंदे जमीन …

पूर्ण वाचा नको ग नको ग आक्रंदे जमीन | कुसुमाग्रज कविता

अखेर कमाई | कुसुमाग्रज कविता

अखेर कमाई | कुसुमाग्रज कविता मध्यरात्र उलटल्यावर शहरातील पाच पुतळे एका चौथऱ्यावर बसले आणि टिपं …

पूर्ण वाचा अखेर कमाई | कुसुमाग्रज कविता