दोन मासे आणि एका बेडूकाची गोष्ट | Story of Two fishes and one Frog in marathi

दोन मासे आणि एका बेडूकाची गोष्ट | Story of Two fishes and one Frog in marathi:-

मित्रानो आज आम्ही तुमच्यासाठी पंचतंत्र कथा Marathi katha घेऊन येत आहो जे तुम्हाला वाचून नक्कीच आवडेल.

सहस्त्रबुद्धी आणि सातबुद्धी या दोन मोठ्या माशा मोठ्या तलावामध्ये राहत असत. बुदधी नावाचा बेडूक या दोन्ही माशांचा जवळचा मित्र होता. ते तलावाच्या काठावर एकमेकांशी बराच वेळ घालवत असत.

एके दिवशी संध्याकाळी ते तलावाच्या काठावर एकत्र जमले असता, त्यांनी काही मच्छिमार येताना पाहिले. त्यांच्याकडे मोठ्या जाळ्या व टोपऱ्या होत्या जे पूर्ण माशांनी भरलेल्या होत्या.

तलावातून जाताना त्यांनी पाहिले की तलावामध्ये मासे भरलेले आहेत. त्यातील एकाने इतरांना सांगितले, “आपण उद्या सकाळी इथे येऊ. हा तलाव फारसा खोल नाही, आणि माशांनी भरलेला आहे.” आपण या तलावात कधीही मासे पकडले नाहीत.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत येण्याचे त्यांनी ठरवले आणि आपला प्रवास चालू ठेवला.

मच्छीमारांचे हे शब्द ऐकल्यानंतर बेडूक निराश झाला आणि म्हणाला, “मित्रा, आपण काय करावे, कोठे जायचे किंवा लपवावे हे आपण ठरविलेच पाहिजे. हे मच्छीमार उद्या सकाळी परत येतील! ”

माशाला फारशी काळजी नव्हती. पहिला मासा म्हणाला, “मित्रा, ही काही मच्छीमारांची चर्चा आहे, काळजी करू नका, कारण ते येणार नाहीत आणि ते आले तरीसुद्धा मला खूप खोल पाण्याचे सुरक्षित स्थान माहित आहे. मी स्वतःला आणि माझ्या कुटुंबाचे सहज संरक्षण करू शकतो.

दुसरा मासा म्हणाला, “मला पण खोल पाण्यामध्ये एक सुरक्षित स्थान माहित आहे. मी स्वतःला आणि माझ्या कुटुंबालाही वाचवू शकेन.” मी आपले समर्थन करतो, कारण मी काही मच्छीमारांच्या म्हणण्यानुसार आमच्या पूर्वजांना व पूर्वजांचे घर सोडणार नाही.

पण बेडूकला खात्री नव्हती, तो म्हणाला, “माझ्या मित्रा, माझ्यातील फक्त एक कौशल्य आहे की मी धोक्याची अपेक्षा करू शकतो. तुम्ही राहू शकता, पण मी माझ्या कुटूंबियांसह पहाटेच्या आधी दुसर्‍या तलावात जाईन.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मच्छीमार येऊन तलावामध्ये सर्व जाळी टाकतो आणि त्यांनी बरेच मासे, बेडूक, कासव आणि खेकडे पकडतो . सहस्रबुद्धी आणि सातबुद्धी हे सुटण्यासाठी खूप प्रयत्न करतात , पण त्यांचे सर्व प्रयत्न अपुरे ठरतात.ते पकडले गेले आणि जेव्हा मच्छीमार त्यांचे जाळे तलावाच्या काठावर घेऊन गेले, तेव्हा ते मरण पावले होते.

हे दोघेही मच्छीमारांनी पकडलेल्या माश्यांपैकी सर्वात मोठे मासे होते, त्यामुळे त्यांनी अभिमानाने सहस्त्रबुद्धी आणि सातगुद्दी प्रदर्शित केले आणि त्यांना स्वतंत्रपणे घेऊन गेले.

दरम्यान, बुद्धी या बेडूकला आधीच आश्रयासाठी तलाव सापडला होता .पण त्याला आपल्या मित्रांची काळजी वाटत होती त्यामुळे तो त्यांना बघण्यासाठी पृष्ठभागावर आला. पण मच्छीमार आपल्या मित्रांसह जाताना पाहताच तो निराश झाला.

त्याने आपल्या पत्नीला सांगितले की, “ते खूप हुशार होते, परंतु एकमात्र प्रतिभेची कमी होती जी सर्वात जास्त महत्वाची होती .” माझ्यासाठी, माझ्याकडे एकच कौशल्य आहे, परंतु मला माझ्या कुटुंबासमवेत आनंदाने पोहायचे आहे.

कथेतून शिकवण

धोक्याच्या पहिल्या संकेतावर , स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी त्वरीत कृती करा.

2 thoughts on “दोन मासे आणि एका बेडूकाची गोष्ट | Story of Two fishes and one Frog in marathi”

  1. या कथा फार छन असतात. त्यामुळे मला पंचतंत्र या वरील इतर कथा सांगा .

    Reply

Leave a Comment