राजा आणि मूर्ख माकड | King and Foolish Monkey – Panchatantra Moral Story in marathi

राजा आणि मूर्ख माकड | King and Foolish Monkey – Panchatantra Moral Story in marathi:-

मित्रानो आज आम्ही तुमच्यासाठी पंचतंत्र कथा Marathi katha घेऊन येत आहो जे तुम्हाला वाचून नक्कीच आवडेल.

एकदा एक राजा होता. त्याच्याकडे एक माकड होता जो त्याचा सर्वात चांगला मित्र होता. राजाचा मित्र असूनही वानर खूप मूर्ख होता. राजाच्या प्रेमामुळे, त्याला कोणत्याही निर्बंधाशिवाय राजवाड्यात सर्वत्र जाऊ दिल्या जात असे.

राजवाड्यात तो राजेशाही म्हणून आदरणीय होता आणि अगदी राजाच्या खोलीत अगदी आरामात राजाच्या खोलीत येऊ शकत असे जेथे राजाच्या गुप्त सेवकांना सुद्धा जाण्यास परवानगी नसे.

एक दिवस दुपारची वेळ होती. राजा त्याच्या खोलीत विश्रांती घेत होता आणि माकडही त्याच वेळी जवळच्या गादीवर विश्रांती घेत होता.

त्याचवेळी माकडाने पाहिले की एक माशी राजाच्या नाकावर बसली आहे. माकडाने टॉवेल घेऊन माशी दूर नेली. थोड्या वेळाने पुन्हा माशी परत आली आणि राजाच्या नाकावर बसली. माकडाने त्याला आपल्या हाताने पुन्हा दूर नेले.

थोड्या वेळाने त्या माकडाने पुन्हा तीच माशी राजाच्या नाकावर बसलेली पाहली. आता माकडाला राग आला आणि त्याने विचार केला की या माशाला मारणे हाच या समस्येवर तोडगा आहे.

त्याचवेळी त्याने राजाच्या डोक्याजवळ ठेवलेली तलवार पकडून थेट माशीवर जोरदार हल्ला केला . माशी मेली नाही परंतु राजाचे नाक कापल्या गेले आणि राजा खूप जखमी झाला.

कथेतून शिकवण

मूर्ख मित्रांपासून सावध रहा. आपल्या शत्रूपेक्षा ते आपले अधिक नुकसान करु शकतात.

Leave a Comment