वादळवेडी – कुसुमाग्रज कविता

वादळवेडी – कुसुमाग्रज वादळवेडी विस्मयकर ही दीर्घकुंतली जात… कधी वणव्याच्या मुकुटावरती तुरा होऊनी फ़िरे देवघरातील …

पूर्ण वाचा

प्रेम कर भिल्लासारखं – कुसुमाग्रज कविता

प्रेम कर भिल्लासारखं – कुसुमाग्रज पुरे झाले चंद्र-सुर्य, पुरे झाल्या तारा, पुरे झाले नदी नाले, …

पूर्ण वाचा

केव्हातरी मिटण्यासाठीच | कुसुमाग्रज कविता

केव्हातरी मिटण्यासाठीच | कुसुमाग्रज कविता   केव्हातरी मिटण्यासाठीच काळजामधला श्वास असतो वाट केव्हा वैरीण झाली …

पूर्ण वाचा